TAFSIIRKA QURAANKA KARIIMKA
NUMB MAGACA SUURADA dhagayso MP3
  suuratu al faatixa HALKAN RIIX
  suuratu al baqra HALKAN RIIX
  suuratu al baqra HALKAN RIIX
  suuratu al baqra HALKAN RIIX
  suuratu al baqra HALKAN RIIX
  suuratu al baqra HALKAN RIIX
  suuratu al baqra HALKAN RIIX
  suuratu al baqra HALKAN RIIX
  suuratu al baqra HALKAN RIIX
  suuratu al baqra HALKAN RIIX
  suuratu al baqra HALKAN RIIX
  suuratu al baqra HALKAN RIIX
  suuratu al baqra HALKAN RIIX
  suuratu al baqra HALKAN RIIX
  suuratu al baqra HALKAN RIIX
  suuratu al baqra HALKAN RIIX
  suuratu al baqra HALKAN RIIX
  suuratu al baqra HALKAN RIIX
  suuratu al baqra HALKAN RIIX
  suuratu al baqra HALKAN RIIX
  suuratu alcimraan HALKAN RIIX
  suuratu alcimraan HALKAN RIIX
  suuratu alcimraan HALKAN RIIX
  suuratu alcimraan HALKAN RIIX
  suuratu alcimraan HALKAN RIIX
  suuratu alcimraan HALKAN RIIX
  suuratu alcimraan HALKAN RIIX
  suuratu alcimraan HALKAN RIIX
  suuratu alcimraan HALKAN RIIX
  suuratu alcimraan HALKAN RIIX
  suuratu alcimraan HALKAN RIIX
  suuratu alcimraan HALKAN RIIX
  suuratu al nisaa HALKAN RIIX
  suuratu al nisaa HALKAN RIIX
  suuratu al nisaa HALKAN RIIX
  suuratu al nisaa HALKAN RIIX
  suuratu al nisaa HALKAN RIIX
  suuratu al nisaa HALKAN RIIX
  suuratu al nisaa HALKAN RIIX
  suuratu al nisaa HALKAN RIIX
  suuratu al nisaa HALKAN RIIX
  suuratu al nisaa HALKAN RIIX
  suuratu al nisaa HALKAN RIIX
  suuratu al nisaa HALKAN RIIX
  suuratu al nisaa HALKAN RIIX
  suuratu al nisaa HALKAN RIIX
  suuratu al ma'ida HALKAN RIIX
  suuratu al ma'ida HALKAN RIIX
  suuratu al ma'ida HALKAN RIIX
  suuratu al ma'ida HALKAN RIIX
  suuratu al ma'ida HALKAN RIIX
  suuratu al ma'ida HALKAN RIIX
  suuratu al ma'ida HALKAN RIIX
  suuratu al ma'ida HALKAN RIIX
  suuratu al ma'ida HALKAN RIIX
  suuratu al ma'ida HALKAN RIIX
  suuratu al ancaam HALKAN RIIX
  suuratu al ancaam HALKAN RIIX
  suuratu al ancaam HALKAN RIIX
  suuratu al ancaam HALKAN RIIX
  suuratu al ancaam HALKAN RIIX
  suuratu al ancaam HALKAN RIIX
  suuratu al ancaam HALKAN RIIX
  suuratu al ancaam HALKAN RIIX
  suuratu al ancaam HALKAN RIIX
  suuratu al ancaam HALKAN RIIX
  suuratu al acraaf HALKAN RIIX
  suuratu al acraaf HALKAN RIIX
  suuratu al acraaf HALKAN RIIX
  suuratu al acraaf HALKAN RIIX
  suuratu al acraaf HALKAN RIIX
  suuratu al acraaf HALKAN RIIX
  suuratu al acraaf HALKAN RIIX
  suuratu al acraaf HALKAN RIIX
  suuratu al acraaf HALKAN RIIX
  suuratu al acraaf HALKAN RIIX
  suuratu al anfaal HALKAN RIIX
  suuratu al anfaal HALKAN RIIX
  suuratu al anfaal HALKAN RIIX
  suuratu al anfaal HALKAN RIIX
  suuratu tawba HALKAN RIIX
  suuratu tawba HALKAN RIIX
  suuratu tawba HALKAN RIIX
  suuratu tawba HALKAN RIIX
  suuratu tawba HALKAN RIIX
  suuratu tawba HALKAN RIIX
  suuratu tawba HALKAN RIIX
  suuratu tawba HALKAN RIIX
  suuratu tawba HALKAN RIIX
  suuratu tawba HALKAN RIIX
  suuratu yuunis HALKAN RIIX
  suuratu yuunis HALKAN RIIX
  suuratu yuunis HALKAN RIIX
  suuratu yuunis HALKAN RIIX
  suuratu yuunis HALKAN RIIX
  suuratu huud HALKAN RIIX
  suuratu huud HALKAN RIIX
  suuratu huud HALKAN RIIX
  suuratu huud HALKAN RIIX
  suuratu huud HALKAN RIIX
  suuratu yuusuf HALKAN RIIX
  suuratu yuusuf HALKAN RIIX
  suuratu yuusuf HALKAN RIIX
  suuratu yuusuf HALKAN RIIX
  suuratu alracdi HALKAN RIIX
  suuratu alracdi HALKAN RIIX
  suuratu alracdi HALKAN RIIX
  suuratu ibraahiim HALKAN RIIX
  suuratu ibraahiim HALKAN RIIX
  suuratu ibraahiim HALKAN RIIX
  suuratu al xijri HALKAN RIIX
  suuratu al xijri HALKAN RIIX
  suuratu al xijri HALKAN RIIX
  suuratu al naxli HALKAN RIIX
  suuratu al naxli HALKAN RIIX
  suuratu al naxli HALKAN RIIX
  suuratu al naxli HALKAN RIIX
  suuratu al naxli HALKAN RIIX
  suuratu al naxli HALKAN RIIX
  suuratu al naxli HALKAN RIIX
  suuratu israa HALKAN RIIX
  suuratu israa HALKAN RIIX
  suuratu israa HALKAN RIIX
  suuratu israa HALKAN RIIX
  suuratu israa HALKAN RIIX
  suuratu al kahfi HALKAN RIIX
  suuratu al kahfi HALKAN RIIX
  suuratu al kahfi HALKAN RIIX
  suuratu al kahfi HALKAN RIIX
  suuratu al kahfi HALKAN RIIX
  suuratu maryama HALKAN RIIX
  suuratu maryama HALKAN RIIX
  suuratu maryama HALKAN RIIX
  suuratu dhaahaa HALKAN RIIX
  suuratu dhaahaa HALKAN RIIX
  suuratu dhaahaa HALKAN RIIX
  suuratu dhaahaa-ilaa al anbiyaa bilowgeeda HALKAN RIIX
  suuratu al anbiyaa HALKAN RIIX
  suuratu al anbiyaa HALKAN RIIX
  suuratu al anbiyaa HALKAN RIIX
  suuratu al xaj HALKAN RIIX
  suuratu al xaj HALKAN RIIX
  suuratu al xaj HALKAN RIIX
  suuratu al mu'minuun HALKAN RIIX
  suuratu al mu'minuun HALKAN RIIX
  suuratu al mu'minuun HALKAN RIIX
  suuratu al nuur HALKAN RIIX
  suuratu al nuur HALKAN RIIX
  suuratu al nuur HALKAN RIIX
  suuratu al nuur HALKAN RIIX
  suuratu al nuur HALKAN RIIX
  suuratu alfurqaan HALKAN RIIX
  suuratu alfurqaan HALKAN RIIX
  suuratu alfurqaan HALKAN RIIX
  suuratu alfurqaan HALKAN RIIX
  suuratu al furqaan HALKAN RIIX
  suuratu alshucaraa HALKAN RIIX
  suuratu alshucaraa HALKAN RIIX
  suuratu alshucaraa HALKAN RIIX
  suuratu alshucaraa HALKAN RIIX
  suuratu alshucaraa HALKAN RIIX
  suuratu alnamli HALKAN RIIX
  suuratu alnamli HALKAN RIIX
  suuratu alnamli HALKAN RIIX
  suuratu alnamli HALKAN RIIX
  suuratul al qasas HALKAN RIIX
  suuratul al qasas HALKAN RIIX
  suuratul al qasas HALKAN RIIX
  suuratul al qasas HALKAN RIIX
  suuratul alcankabuut HALKAN RIIX
  suuratul alcankabuut HALKAN RIIX
  suuratul alcankabuut HALKAN RIIX
  suuratul alcankabuut HALKAN RIIX
  suuratul ruum HALKAN RIIX
  suuratul ruum HALKAN RIIX
  suuratul ruum HALKAN RIIX
  suuratul luqmaan HALKAN RIIX
  suuratul luqmaan HALKAN RIIX
  suuratul sajda HALKAN RIIX
  suuratul axzaab HALKAN RIIX
  suuratul axzaab HALKAN RIIX
  suuratul axzaab HALKAN RIIX
  suuratul axzaab HALKAN RIIX
  suuratul saba HALKAN RIIX
  suuratul saba HALKAN RIIX
  suuratul saba HALKAN RIIX
  suuratul faadhir HALKAN RIIX
  suuratul faadhir HALKAN RIIX
  suuratul faadhir HALKAN RIIX
  suuratul yaasiin HALKAN RIIX
  suuratul yaasiin HALKAN RIIX
  suuratul yaasiin HALKAN RIIX
  suuratul alsaafaat HALKAN RIIX
  suuratul alsaafaat HALKAN RIIX
  suuratul alsaafaat HALKAN RIIX
  suuratul alsaafaat HALKAN RIIX
  suuratul saad HALKAN RIIX
  suuratul saad HALKAN RIIX
  suuratul saad HALKAN RIIX
  suuratul alzumar HALKAN RIIX
  suuratul alzumar HALKAN RIIX
  suuratul alzumar HALKAN RIIX
  suuratul alzumar HALKAN RIIX
  suuratul alzumar HALKAN RIIX
  suuratul qaafir HALKAN RIIX
  suuratul qaafir HALKAN RIIX
  suuratul qaafir HALKAN RIIX
  suuratul qaafir HALKAN RIIX
  suuratul qaafir HALKAN RIIX
  suuratul fusilat HALKAN RIIX
  suuratul fusilat HALKAN RIIX
  suuratul fusilat HALKAN RIIX
  suuratul alshuuraa HALKAN RIIX
  suuratul alshuuraa HALKAN RIIX
  suuratul alshuuraa HALKAN RIIX
  suuratul alshuuraa HALKAN RIIX
  suuratul zuqruf HALKAN RIIX
  suuratul zuqruf HALKAN RIIX
  suuratul zuqruf HALKAN RIIX
  suuratul dukhaan HALKAN RIIX
  suuratul jaathiya HALKAN RIIX
  suuratul  jaathiya HALKAN RIIX
  suuratul axqaaf HALKAN RIIX
  suuratul axqaaf HALKAN RIIX
  suuratul muxamed HALKAN RIIX
  suuratul muxamed HALKAN RIIX
  suuratul muxamed HALKAN RIIX
  suuratul Alfatxi HALKAN RIIX
  suuratul Alfatxi HALKAN RIIX
  suuratul Alxujuraat HALKAN RIIX
  suuratul Alqaaf HALKAN RIIX
  suuratul Aldaariyaat HALKAN RIIX
  suuratul A dhuur HALKAN RIIX
  suuratul Alnajmi HALKAN RIIX
  suuratul al-qamar HALKAN RIIX
  suuratul al-raxmaan HALKAN RIIX
  suuratul alwaaqica HALKAN RIIX
  suuratul alxadiid HALKAN RIIX
  suuratul xadiid HALKAN RIIX
  suuratul almujaadala HALKAN RIIX
  suuratul almujaadala HALKAN RIIX
  suuratul alxashri HALKAN RIIX
  suuratul ALmumtaxina HALKAN RIIX
  suuratul alsaf HALKAN RIIX
  suuratul aljumcah HALKAN RIIX
  suuratul almunaafiquun HALKAN RIIX
  suuratul altaqaabun HALKAN RIIX
  suuratul al dhalaaq HALKAN RIIX
  suuratul altaxriim HALKAN RIIX
  suuratul almulk HALKAN RIIX
  suuratul alqalam HALKAN RIIX
  suuratul alxaaqa HALKAN RIIX
  suuratul almacaarij HALKAN RIIX
  suuratul alnuux HALKAN RIIX
  suuratul aljini HALKAN RIIX
  suuratul almuzamil HALKAN RIIX
  suuratul mudathir HALKAN RIIX
  suuratul alqiyaamah HALKAN RIIX
  suuratul alinsaan iyo sur.almursallat HALKAN RIIX
  suuratul alnaba HALKAN RIIX
  suuratul naazicaat HALKAN RIIX
  suuratul alcabasa iyo sur.altakwir HALKAN RIIX
  suuratul alinfidhaar iyo sur.almudhafifiin HALKAN RIIX
  suuratul alinshiqaaq iyo sur.alburuuj HALKAN RIIX
  suuratul aldhaariq iyo sur.al-aclaa HALKAN RIIX
  suuratul alghaashiya iyo sur.alfajar iyo albalad HALKAN RIIX
  suuratul alshamsi ilaa sur.alsharax HALKAN RIIX
  suuratul altiin ilaa al-zalzalah HALKAN RIIX
  suuratul alcaadiyaat ilaa sur.alnaas HALKAN RIIX
 

Emailada kala ah: webmaster@alirshaad.com   ALIRSHAAD@WINDOWSLIVE.COM